acn.kh.service@gmail.com

(0)

Các gói BHMR

BẢNG GIÁ BẢO HÀNH MỞ RỘNG

(Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tình chất tham khảo, giá còn phụ thuộc vào từng Model và thơi gian)

Sản phẩm Loại sản phẩm 1 năm 2 năm  3 năm 6 năm
Điều Hòa
Dòng thường 198,000 260,000 315,000 415,000
Dòng Inverter 320,000 420,000 480,000 650,000
Dòng Aero 330,000 430,000 490,000 690,000
Máy Giặt Cửa trên, 7 – 9kg 230,000 270,000 380,000
Cửa trên, trên 9kg 280,000 320,000 460,000
Cửa trước, 7 – 9kg 345,000 390,000 590,000
Cửa trước, trên 9kg 650,000 750,000 870,000
Tủ Lạnh Ngăn đá dưới, 150-300L 200,000 300,000 405,000
Ngăn đá trên, 150-300L 190,000 290,000 390,000
Ngăn đá dưới, trên 300L 275,000 390,000 560,000
Ngăn đá trên, trên 300L 260,000 380,000 560,000

 

(*)Giá bán (đã có VAT) – VND
(**) Để đăng ký BHMR, Quý Khách có thể xem ở mục “Hướng dẫn đăng ký”.

Bài viết liên quan