acn.kh.service@gmail.com

(0)

Điều kiện tham gia

ĐIỂU KIỆN ĐỂ THAM GIA BẢO HÀNH MỞ RỘNG

• Sản phẩm vẫn trong thời hạn bảo hành tiêu chuẩn (*) của Panasonic
• Sản phẩm đã đăng ký bảo hành thông qua tổng đài tin nhắn 8050 hoặc qua đại lý được ủy quyền đăng ký bảo hành điện tử của Panasonic
(*) Về thời hạn bảo hành tiêu chuẩn của sản phẩm, Khách hàng vui lòng tra cứu thông tin trên Phiếu bảo hành hoặc liên hệ Tổng đài 18006150 để được giải đáp.

Bài viết liên quan